အခ်စ္ရဲ့တန္ခိုး(ေကာင္မေလးမ်ားအတြက္)

ေမာင္ရယ္…
အရက္၊ဘီယာ မေသာက္ရလို႔မတားၿမစ္ပါဘူး
ေဆးလိပ္မေသာက္ပါနဲ႔လို႔ မေၿပာပါဘူး
မိန္းမကိစၥမလိုက္စားရလို႔မေၿပာပါဘူး
ကုန္ကုန္ေၿပာရရင္
ဘုရားေဟာတရားေတြရယ္
ခရစ္ယာန္သမၼာက်မ္းစာေတြရယ္
ပညက္ေတာ္၁၀ပါးရယ္
အလာကိုရမ္က်မ္းရယ္
ဘာကိုမွမလိုက္နာရင္ေတာင္
ခ်စ္ကို ရင္ထဲကႏွစ္ႏွစ္ကာကာခ်စ္ၿပီး
သစၥာရွိလာတဲ့အခါ
က်န္တာေတြကို ေမာင္စြန္႔လႊတ္လိုက္မယ္လို႔ယံုၾကည္ပါတယ္
ေမာင့္ကိုထာ၀ရခ်စ္ေနမယ့္

1 comment:

Anonymous said...

ခ်စ္ကို ရင္ထဲကႏွစ္ႏွစ္ကာကာခ်စ္ၿပီး
သစၥာရွိလာတဲ့အခါ
က်န္တာေတြကို ေမာင္စြန္႔လႊတ္လိုက္မယ္လို႔ယံုၾကည္ပါတယ္
ေမာင့္ကိုထာ၀ရခ်စ္ေနမယ့္
ေကာင္းတယ္ ဒီစာသာေလးက

Post a Comment

Photobucket Photobucket Photobucket