တန္ဘိုး

ကေလးတို႔အရြယ္ ငယ္စဥ္အခါက
ေပ်ာ္မယ္ပါးမယ္ကစားမယ္
အရုပ္ကေလး ကစားစရာေလးရတယ္ဆိုရင္
တန္ဘိုးထားကစားတတ္ၾကသူရွိသလို
တန္ဘိုးမထား ၿဖစ္သလိုကစားတတ္တဲ့သူလည္းရွိပါတယ္
အရြယ္ေရာက္လာေတာ့
စိတ္ေတြေၿပာင္းလဲလာၾကတယ္
ခ်စ္သူဆိုတာရလာၾကတယ္
တန္ဘိုးထားခ်စ္တတ္သူရွိသလို
တန္ဘိုးမထား ကစားစရာလိုထားတတ္သူေတြလည္းရွိတာပဲ
လူေတြအတြက္ အဓိက က
ကိုယ့္ဆီမွာရွိေနတဲ့အရာ၀တၳဳၿဖစ္ေစ ခ်စ္သူၿဖစ္ေစ
တန္ဘိုးထားေစခ်င္တယ္
သူတို႔ရဲ့တန္ဘိုးဆိုတာဟာ
တန္ဘိုးထားတတ္သူအေပၚမွာပဲမူတည္ေနပါတယ္
အရာရာတိုင္းရဲ့ ုတန္ဘိုးကိုနားလည္ႏိုင္ပါေစ……

No comments:

Post a Comment

Photobucket Photobucket Photobucket