ႏြမ္းေၾကြလို႔မေနခ်င္ပါ

တစ္ခါတစ္ရံမွာအခ်စ္စစ္ကိုရွာေဖြရင္း
အခ်စ္စစ္ကေပးတဲ့ဒဏ္ခတ္မႈဟာ
ရင္နဲ႔မမွ်ေအာင္ခံစားရတတ္တယ္ဆိုတာကို
ကိုယ္တိုင္ၾကဳံဖူးေတာ့သိရမွာပါ
အခ်စ္ဆိုတာကို
စမ္းေရခပ္သလိုလြယ္လြယ္ခပ္မိေလေတာ့
စမ္းေရမွာႏြမ္းေက်စြာေမ်ာေနတဲ့
ပန္းကေလးေတြကိုစာနာတတ္လာတယ္
ဘယ္ပန္းကေလးေတြကမ်ား
ညွဳိးႏြမ္းခ်င္မွာလည္းေနာ္
မတတ္သာလို႔ႏြမ္း ေၿမလမ္းမွာ
ေၿခလွမ္းေအာက္ေရာက္ေလေတာ့
ဟိုတစ္ခ်ိန္ပင္ယံထက္ကဘ၀ကိုလြမ္းမိမွာေပါ့
လြမ္းေနေသာ္လည္းႏြမ္းေက်လို႔မတင့္တဲ့ဘ၀မွာ
စမ္းေရမွာ ေမ်ာတာသာ ေအးခ်မ္းပါတယ္ေလ


No comments:

Post a Comment

Photobucket Photobucket Photobucket