မင္းရဲ့ ငယ္ကြၽန္ေတာ္

ကစားပါမင္းအတြက္ငါက

Chessခံုေပၚက နယ္ရုပ္တစ္ရုပ္ပါ

ထားပါ မင္းအတြက္ငါက

လိုရင္ယူသံုးႏိုင္မယ့္ သက္ရွိအရာ၀တၳဳတစ္ခုပါ

ေၿပာပါမင္းအတြက္ငါက

အမိန္႔နာခံတဲ့ ၀န္ထမ္းေကာင္းတစ္ဦးပါ

သတ္ပစ္လိုက္ပါ မင္းအတြက္ငါက

သက္ဦးဆံပိုင္ကြၽန္တစ္ေယာက္ပါ

တစ္ခုေတာ့ေတာင္းဆိုပါရေစခ်စ္သူ

ငါ့ကိုမင္းၾကဳိက္သလို စီရင္ႏိုင္ေပမယ့္

မင္းကိုခ်စ္တဲ့ငါ့အခ်စ္ကို

ဖ်က္စီးတဲ့ အမိန္႔ကိုေတာ့ငါမလိုက္နာႏိုင္ဘူူးေနာ္

မင္းကိုငါ ထာ၀ရလြမ္းေနခ်စ္ေနမယ္

၄း၅၀(၁.၉.၂၀၁၁)

1 comment:

ÁLVARO BÓMEZ CASTRO said...

Hi, very good. I have a blog about lterature and films. I invite you to visit:

http://alvarogomezcastro.over-blog.es

Greetings from Colombia

Post a Comment

Photobucket Photobucket Photobucket