အလြမ္းဟုေခၚေသာ

မွ်စ္ဆိုတဲ့ႏူးညံ့တဲ့အရာတစ္ခုကို
အၿမစ္ကေနမႏွဳတ္ခဲ့မိတဲ့အတြက္
၀ါးဆိုတဲ့ခိုင္မာတဲ့သစ္တစ္ပင္ရခဲ့တယ္
အခ်စ္ဆိုတဲ့ႏူးညံ့တဲ့အရာတစ္ခုကို
မတြန္းလွန္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ငါ့အတြက္
အလြမ္းဆိုတဲ့သစ္တစ္ပင္က
ခိုင္မာစြာငါ့ရင္မွာၿဖစ္တည္လာခဲ့တယ္
၁၅း၅၁(၃၁.၈.၂၀၁၀)

No comments:

Post a Comment

Photobucket Photobucket Photobucket