နီးစပ္ခြင့္မရွိႏိုင္ေသာ

ေနမင္းရဲ့အလင္းေရာင္

ကမာၻကိုအက်ဳိးျပဳႏိုင္ေပမယ့္

ေနနဲ႔ ကမာၻ နီးနီးေလးရွိေနလို႔မွ

မျဖစ္ႏိုင္တာ…..

လမင္းရဲ့အလင္းေရာင္

ပင္လယ္ေရကို လွဳပ္ခတ္ႏိုင္ေပမယ့္

ပင္လယ္ထဲမွာ လမင္းႀကီးဖြက္ထားလို႔မွ

မျဖစ္ႏိုင္တာ….

နင္နဲ႔ငါ အရမ္းႀကီးခ်စ္ခဲ့ေပမယ့္

မေျပလည္ႏိုင္တဲ့ ျပႆနာေတြေၾကာင့္

နီးစပ္ဖို႔မွ မျဖစ္ႏိုင္တာ…..

ရင္ခုန္သံ သိမ္းဆည္း

ျပီးဆံုးသြားတဲ့ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို

ကာရန္ေတြ ထပ္မျဖည့္ေတာ့ဖူး ခ်စ္သူရယ္….

No comments:

Post a Comment

Photobucket Photobucket Photobucket