ႏွလံုးသားအုတ္ဂူ


ပန္းမေၾကြ ေလမတိုက္
ေခါင္ခိုက္ေအာင္ပူၿပင္း
အလင္းတို႔ ဆင္းရဲေန
အတင္းပဲေလခ်စ္တယ္ေၿပာ
ငါ့သေဘာကိုလြန္ဆန္
နင္မွန္တယ္ဆိုတိုင္းလုပ္တတ္တဲ့အက်င့္
နင့္အတြက္ ေကာက္ေတြ႔တဲ့အခ်စ္တစ္ခု
အခုပဲ သၿဂိၤဳလ္လိုက္ပီ
27.4.2012(1000)

No comments:

Post a Comment

Photobucket Photobucket Photobucket