မလြမ္းရဲလို႔႔လမ္းခြဲသူ


လြမ္းရမွာေၾကာက္လို႔
လမ္းခြကိုေရာက္တိုင္း
ငါတစ္ေယာက္တည္းေရွ႕ဆက္သြား
ငါ့အမွားလို႔လူေတြ အၿမဲဆို
အကဲပိုလို႔ခ်စ္ခဲ့တုန္းက
ငါ့ယုယမွဳေတြ
ငါ့အၾကင္နာေတြ
ငါ့ေမတၱာေတြကို
မင္းတစ္ေယာက္ပဲသိခဲ့တာေလ......
27.4.2012(1000)

No comments:

Post a Comment

Photobucket Photobucket